jímka objem 4m3

Provedení dvouplášťové jímky o objemu 4m3 vhodné do míst, kde je možný výskyt spodních vod. Ideální řešení pro jímání dešťových vod nebo využití jako opadní jimky na splaškové vody z objektu. 

Cena:21 000 Kč
Cena s DPH:24 150 Kč
ks
Nákres

dvouplášťová jimka do spodní vody

Usazení

Dvouplášťovou jímku usazujeme do živého betonu připraveného ve stavební jámě. Na dně jímky jsou totiž žebra, kterými prostrčíme roxory. Žebra s roxory se tak po vytvrdnutí propojí s podkladovou deskou. Po vytvrdnutí podkladu můžeme začít s betonáží pláště a víka jímky. Tuto je nutné provádět současně s napouštěním jímky tak, aby byly vyrovnány tlaky uvnitř a v mezipláští. Hrozí deformace vnitřní části jímky.

Konstrukce

Dvouplášťová jímka je opatřena armování z roxorů mezi jednotlivými plášti. Jímka je opatřena žebry na dně nádrže, vtokovým, případně odtokovým potrubím, závěsnými oky a revizním otvorem. Jímka je svařena nejmodernějšími technologiemi z materiálů 5-10 mm silných.

Rozměry

Rozměry plastové jimky (nádrže) v dvouplášťovém provedení objem 4m3 jsou - průměr vnitřní je 1850mm, vnější průměr jimky je 2100mm, výška nádrže (jimky 4m3) je 1500mm + revizní otvor 200mm. 

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.