jímka objem 14m3

Dvouplášťová jímka 14m3 odolná proti tlakům spodní vody. Dno jímky je opatřeno žebrováním, kterým se usazuje do živého betonu. Následně se vybetonuje meziplášť. Tímto je zajištěna statická odolnost proti tlaku vody z boků i ze dna. Další popis níže.

Cena:45 000 Kč
Cena s DPH:51 750 Kč
ks
Nákres

Nákres dvouplášťové jímky 14m3

Usazení

Dvouplášťová jímka má na vnější straně dna rovnoběžné žebrování vzdálené 50 cm. Těmito žebry se v kolmém směru protahají armovací dráty o minimální síle 6 mm. Takto připraveným dnem se jímka uložení do živého betonu. Následně začneme jímku napouštět vodou a vybetonujte vzpěrové trubky uvnitř jímky. Jakmile bude v jímce cca 20 cm vody, můžete začít s betonáží mezipláště. Hladinu vody udržujte cca 20 cm nad výškou betonáže, zásyp zeminou naopak alespoň 20 cm pod betonáží. Betonujeme ideálně na 4krát, tedy po vrstvách cca 50 cm. Po vybetonování pláště doporučujeme přebetonovat i víko pro zvýšení statické pevnosti.

Rozměry

Výška nádrže: 2000 mm
Vnitřní průměr: 3000mm
Vnější průměr: 3250mm

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.