Pískový filtr

Pískový filtr, někdy též nazývaný jako zemní filtr, je celoplastovou nádrží z polypropylenu, která slouží jako druhý stupeň k dočišťování odpadních vod. Svoje využití najde především jako druhý stupeň čištění odpadních vod připojený za tříkomorový septik. Filtr je také možno připojit k dočišťování za čistírnu odpadních vod.

Pískový filtr by měl být umístěn tak, aby dno nádrže bylo nad hladinou spodních vod. Pískový filtr je řešen jako samonosná nádrž bez nutnosti obetonování. Je však vhodné pod něj připravit betonovou desku o síle 15 cm.

Výhodou pískového filtr na rozdíl od čistíren odpadních vod je jeho jednoduchá údržba bez nutnosti častých kontrol funkčnosti, stavu kalu, náplní atd. Navíc filtr nepotřebuje připojení elektrické energie, které s sebou nese další průběžné náklady.

Usazení a provoz pískového filtru

Pískový filtr umisťujeme do připravené stavební jámy velikosti příslušného pískového filtru zvětšenou o manipulační prostor okolo. Ideálně alespoň 15 – 20 cm z každé strany. Do jámy připravíme betonovou desku síly 15 cm vyztuženou armováním. Deska musí být pro správnou funkci pískového filtru vodorovná s maximálním sklonem 0,5 cm po celé desce desky. Poté filtr usadíme na desku, kde připojíme přítokové i odtokové potrubí.  Dále obsypáváme propustnou zeminou v okolí za současného plnění filtru náplní. Plnění filtru náplní probíhá dle návodu dle typu filtru. Filtr postupně v příslušných vrstvách plníme dvěma vrstvami štěrku a jednou vrstvou písku. Jako spodní vrstvu dáme štěrk frakce 8-16mm, proložíme geotextilií, vrstvíme písek frakce 2-4 mm, opět proložíme geotextilií a na závěr vrstvíme štěrk frakce 8-16 mm a zakryjeme geotextilií tak, aby do filtru nebyla zanášena zemina, kterou je filtr zasypán.

Rozvodným potrubím v horní části pískového filtru je poté rovnoměrně vypouštěna do voda do celé délky filtru. Ta poté protéká štěrkem a pískem, které se postupně obalují biomasou a v aerobním prostředí tak dochází k dočištění zbytků organických látek v odpadní vodě.

Náplň pískového filtru při použití správné velikosti má životnost cca 15 let. Poté je potřeba ji vyměnit.

Rozměry pískové filtrace

rozměry pískových filtr - druhý stupen dočištění za septik

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.