jímka objem 2m3

Levná jímka o objemu 2m3 určena k obetonování je vyrobena z polypropylenu od české firmy IMG Bohemia. Plášť jímky je po obvodu opatřen žebry, které jsou k plášti přivařeny extruzně (pevný svár) a slouží k protažení armatury kolem jímky – zlepší vlastnosti betonu. Levná jímky o objemu 2m3 je opatřena revizním otvorem a nátokovým hrdlem. Jímka 2m3 k obetonování je levnější náhradou jímky samonosné.

Cena:9 990 Kč
Cena s DPH:11 489 Kč
ks
Usazení

Jímka k obetonování se usazuje do připravené jámy s podkladním betonem o síle 10-15cm, betonová deska by měla obsahovat armaturu. Jímka se usadí dnem na vyzrálou betonovou desku. Po usazení jímky se připojí kanalizační potrubí. Po připojení potrubí se jímka začne napouštět vodou a postupně betonovávat. Hladina vody by měla být min. 30cm nad úrovní betonáže. 

Konstrukce

Jímka k obetonování je vyrobena z PP o síle 5-8mm. Jímka k obetonování je opatřena žebry s otvory na provlečení armatury. Dále je jímka opatřena revizním otvorem a přítokovým (možno i odtokovým) potrubím.  

 

Technické parametry

Rozměry

V pří­pa­dě, že vám ne­vy­ho­vu­jí roz­mě­ry ná­dr­ží kru­ho­vé­ho tvaru, je možné na přání vy­ro­bit jímky hra­na­té­ho, vál­co­vé­ho či aty­pic­ké­ho pro­ve­de­ní. Roz­mě­ry kru­ho­vých jímek je možné upra­vit. Výška re­viz­ní­ho ot­vo­ru je možná upra­vit dle po­ža­dav­ků.

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.