jímka objem 20m3

Samonosná jimka 20m3 s robustními výztuhami v podobě žeber, prstenců a stojek uvnitř nádrže je vhodná ke snadnému usazení k rodinným domům, rekreačním objektům, hotelům i penzionům. Právě díky robustním výztuhám není třeba jimku obetonovávat a je možné ji zasypat zeminou. Jimka je po zasypání pochozí a pojezdová menšími stroji, např sekačkou. Jimku je možné využít k jímání odpadních vod i jako samonosnou retenční nádrž. Doprava zdarma po České republice je pro nás samozřejmostí.

Cena:75 900 Kč
Cena s DPH:87 285 Kč
ks
Nákres

jímka samonosná, samonosná jímka 20m3

Usazení

Připravíte stavební jámu průměru nádrže zvětšenou o manipulační prostor minimálně 10 cm z každé strany. Hloubku stavební jámy určuje především hloubka přítokového potrubí. Hloubka nádrže by měla být 305 cm pod spodní hranu přítokového potrubí. Na dno jámy vybetonujte železo-betonovou desku o síle minimálně 15-20 cm. Na tuto desku jímku usaďte, připojte potrubí a za postupného napouštění vodou obsypávejte sypkou zeminou. Jímka se tímto způsobem správně usadí a zemina kolem ní správně sedne. Pamatujte na to, že obsyp by měl probíhat rovnoměrně, ideální je jej provádět ručně, nikoliv bagrem. Hrozilo by posunutí nádrže nebo špatné sednutí zeminy, které může mít za příčinu deformaci pláště tělesa.

Rozměry

Rozměry samonosné nádrže 20m3: *

Výška nádrže=3000mm; průměr nádrže=2850mm;

Výška revizního otvoru=200mm s možností libovolného navýšení, průměr revizního otvoru=600mm

___________________

* jsme přímým výrobcem plastových nádrží, proto není problém na přání rozměry jímky jakkoliv upravit

Popis Funkce

Samonosná jimka 20m3 na odpadní vody:

V tomto případě postačuje provádět revizním otvorem vizuální kontrolu výšky hladiny vody. Jakmile se její výška blíží spodní hraně nátokového potrubí je nutné jimku pomocí fekálního vozu vyčerpat. Jímka na odpadní vody totiž nemá bezpečností přepad a případě jejího naplnění by odpadní vody z domu přestaly odtékat.

Samonosná jímka 20mš na dešťovou vodu / retenční nádrž:

V tomto případě je také nutné provádět občasnou kontrolu výšky hladiny vody. Nehrozí však přeplnění jímky, jelikož jímka na dešťovou vodu / retenční nádrž má i bezpečnostní odtokové potrubí, kterým by v případě naplnění odcházela přebytečná voda do trativodu nebo kanalizace. V nádrži je ale nutné občas vyčistit dle potřeby zachytávač smetí nebo z jímky odstranit větší nečistoty, které by mohly ucpat čerpadlo nebo ventily.

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.