septik pro 3-5 osob

Biologický septik pro 3-5 osob je konstrukčně vyřešen jako nádrž k obetonování. Vhodný je především do míst s vyšším statickým zatížením, jílovitou zeminou, do blízkosti cest a do míst, kde odpadní potrubí ústí opravdu hluboko pod úrovní terénu.

Cena:18 990 Kč
Cena s DPH:21 839 Kč
ks
Nákres

Nákres septik k obetonvání pro 3-5 osob

Usazení

Proces usazení před použitím septiku je velmi jednoduchý a technicky nenáročný. Do vykopané jámy provedeme betonáž podkladové desky. Dále se provádí betonáž kolem pláště septiku a nakonec i přes jeho víko. To vše musíme provádět při napouštění vodou tak, aby hladina byla stále 20-30 nad současnou úrovní betonu.  Při betonáži nikam nespěchejte a postupujte po 30-50 cm denně. Vše se pak správně usadí a zpevní.

Rozměry

Vnitřní rozměry tříkomorového septiku:

Výška = 1500mm

Průměr = 1950mm

Objem = 4,5m3

Vnější rozměry jsou zvětšeny o žebrování a nástavec.

Popis Funkce

Biologický tříkomorový septik je rozdělen přepážkami na 3 komory. První komora, která zaujímá polovinu objemu nádrže, slouží k zachycení mechanických nečistot a nejhrubších biologických nečistot. Do druhé komory se splašková voda dostává otvorem ve stěně cca 15 cm nade dnem. V této komoře dochází k dalšímu vyhnívání jemnějšího biologického odpadu. Spojení mezi druhou a třetí komorou je v horní části přepážek, cca 5 cm pod hladinou, tak dojde k zachycení zbytků plovoucího odpadu.

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.